Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowany jest  w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele Projektu:

  • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
  • wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu w ramach Projektu dwóch żłobków na terenie miasta Sosnowca.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Sosnowca, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”

 

Okres realizacji projektu:  01.10.2017-28.02.2019

Całkowita wartość projektu: 1 963 266,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 727 674,08 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele projektu:

  • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
  • wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu w ramach Projektu dwóch żłobków na terenie miasta Bytomia.

Planowane efekty projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Bytomia, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. „Kraina Odkrywcy w Bytomiu”

 

Okres realizacji projektu:  01.04.2017-31.08.2018

Całkowita wartość projektu: 1 945 176,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 711 754,88 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Gliwicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele Projektu:

  • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
  • Wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu dwóch żłobków na terenie miasta Gliwice.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Gliwice.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Gliwice, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

 

Okres realizacji Projektu:  01.03.2017-31.08.2018

Całkowita wartość projektu: 1 970 184,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 733 761,92 PLN

Projekt „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowany jest w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Cele Projektu:

  • pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego osób posiadających dzieci w wieku do 3 lat,
  • Wejścia lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Realizacja celów Projektu będzie możliwa dzięki utworzeniu dwóch żłobków na terenie miasta Katowice.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta Katowice.

Planowane efekty Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osoby fizyczne, zamieszkujące lub pracujące na terenie miasta Katowice, będące w wieku 20-39 lat, których dochody brutto w przeliczeniu na członka rodziny, nie przekraczają 1.5 krotności średniego, krajowego wynagrodzenia brutto. Ponadto, Projekt skierowany jest do osób podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub do osób zatrudnionych, wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub do osób będących poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Projekt obejmie grupę 60 osób, w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn.

Do żłobków przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

 

Okres realizacji Projektu:  01.03.2017-31.08.2018

Całkowita wartość projektu: 1 966 262,40 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 730 310,91 PLN

ul. Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl

Copyright © 2013 - 2016 Kraina Odkrywcy. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Kraina Odkrywcy sp. z o.o.

Projekt: red-fox.pl | realizacja: gint.pl