Żłobek | Sosnowiec

Popiełuszki 36

tel. 533 270 528


Kalendarium

{$ month.name $} {$ month.year $}

{$ data.day $}

Wydarzenia

Konsultacje

CZESNE ZA 175 ZŁ/ MIESIĄC !

Jeśli szukają Państwo wyjątkowego miejsca dla swojej pociechy - nasz żłobek jest własnie dla Was.

Każda osoba, która przystąpi do projektu skorzysta z wyjątkowej okazji - CZESNE TYLKO  ZA 175 ZŁ za pierwszy miesiąc !*

*cena nie obejmuje wyżywienia

Rekrutacja

Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2018/2019 do żłobka przy ul. Popiełuszki 36 w Sosnowcu.

Świadczenie usług w zakresie opieki żłobkowej skierowane jest do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. 

Opłaty

 • Opłata miesięczna za miejsce w żłobku w wysokości 349 zł - lipcowa promocja- czesne za pierwszy miesiąc wynosi 175 zł! 
 • Opłata za wyżywienie świadczone przez firmę cateringową "MIXLINE": całodzienne wyżywienie - 12.00zł, pierwsze śniadanie - 3.00 zł, drugie śniadanie - 1.00 zł, dwudaniowy obiad - 7.00 zł, podwieczorek - 1.00 zł.

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie we wszystkie dni robocze,
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia edukacyjne prowadzone różnymi metodami, tj. elementami programów aktywności wg Knillów, koncepcji inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera, stymulacji polisensorycznej,
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, logopedyczne, przyrodnicze, manualne, kulinarne, spacer, zabawy w ogrodzie, 
 • dostęp on-line do profesjonalnego systemu informatycznego Cangoo wraz z monitoringiem żłobka,
 • opiekę pielęgniarską,
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców (położna, psycholog, logopeda, dietetyk) – harmonogram dostępny w żłobku,
 • udział rodziców w imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz warsztatach - zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • organizację imprez okolicznościowych dla dzieci (urodziny, dzień babci / dziadka / matki / ojca / dziecka, bale karnawałowe, Halloween, Mikołajki itp.).

Usługi dodatkowe są ustalane indywidualnie z rodzicami.


Rodziców zapisujących dziecko do żłobka prosimy o przygotowanie następujących rzeczy związanych z pobytem w żłobku:

Ubrania na zmianę:

 • dzieci chodzące - pantofle bez sznurowadeł,
 • komplet ubrań np. dres, body, koszulka, bielizna, rajstopy, skarpety (najlepiej w jednym podpisanym woreczku).

Artykuły higieniczne:

 • pieluchy (ok. 5 sztuk dziennie),
 • chusteczki nawilżane – 2 paczki w miesiącu,
 • chusteczki higieniczne – 1 pudełko w miesiącu,
 • krem na odparzenia,
 • krem do twarzy z filtrem,
 • szczoteczka do zębów, pasta, kubek,
 • butelka na mleko ( jeśli dziecko używa). 

Do leżakowania:

 • smoczek uspokajający (jeśli dziecko używa),
 • przytulankę lub pieluszkę (jeśli dziecko potrzebuje do snu).

Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać trwałym flamastrem lub wyszyć jego inicjały.

 

Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego 60 osób (w tym 12 mężczyzn i 48 kobiet)  w wieku 20-39 lat zamieszkałych lub pracujących na terenie Sosnowca posiadających dzieci do lat 3, poprzez umożliwienie korzystania ze żłobka utworzonego w ramach Projektu.

W konsekwencji ułatwi to wejście lub powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 roku do 30.09.2019 roku.

Planowanie rozpoczęcie opieki nad dziećmi: grudzień 2018 rok.

W projekcie uczestniczyć można przez okres jednego roku (12 miesięcy).

Po zakończeniu udziału w Projekcie, istnieje możliwość kontynuacji opieki w żłobku.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową Projektu stanowią wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

 1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci do lat 3 lub będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3, zamieszkałe na terenie miasta Sosnowiec (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 2. Osoby w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat,
 3. Osoby, których dochody brutto nie przekraczają 1.5 krotności średniej wynagrodzenia na członka rodziny,
 4. Osoby fizyczne zamieszkałe lub pracujące na terenie miasta Sosnowiec (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Projekt dotyczy osób, które dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Procedura rekrutacji dziecka do żłobka:

 • kontakt rodzica z Dyrektorem żłobka i przekazanie wypełnionej karty zgłoszenia
 • przekazanie przez Dyrektora żłobka kompletu dokumentów oraz zapoznanie Rodzica ze Statutem i Regulaminem żłobka,
 • podpisanie dokumentów oraz rozpoczęcie korzystania z opieki żłobkowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin udziału w Projekcie "Kraina Odkrywcy w Sosnowcu"

Formularz rekrutacyjny - żłobek "Kraina Odkrywcy" ul. Popiełuszki 36

 

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY       

Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin udziału w Projekcie dostępne są w wersji wydrukowanej w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice) bądź w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl

Wydrukowane i prawidłowo wypełnione dokumenty (Formularz rekrutacyjny- wypełniony i podpisany oraz Regulamin udziału w Projekcie - podpisany) można złożyć osobiście w placówce żłobka przy ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec bądź też w biurze Projektu przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice.  

Wydrukowane i prawidłowo wypełnione dokumenty można również wysłać pocztą na poniższy adres

 Biuro Projektu "Kraina Odkrywcy w Sosnowcu"

 ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice 

LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO

OPŁATY

 • Opłata miesięczna za miejsce w żłobku w wysokości 349 zł. 
 • Opłata za wyżywienie świadczona przez firmę cateringową.

NAJBLIŻSZE TERMINY REKRUTACJI

XX tura - 15.04 - 24.04.2019 r.

XXI tura - 29.04 - 08-05.2019 r.

XXII tura - 13.05 - 22.05.2019 r.

XXIII tura - 27.05 - 05.06.2019 r.

XXIV tura - 10.06 - 19.06.2019 r. 

XXV tura - 24.06 - 04.07.2019 r. 

XXVI tura - 8.07 - 17.07.2019 r.

XXVII tura - 22.07- 31.07.2019 r.